Çalışmalarımız

Anayasa, Anayasam Çalışması

 
Çocuk Katılımı Modeli
Çalışma Hakkında
  Yeni anayasa hazırlığıyla başlayan görüş verme sürecini, yeni bir fırsat olarak görerek, çocukların görüş ve taleplerini iletebilecekleri, yani “katılım haklarını” hayata geçirebilecekleri bir model geliştirmek ve uygulamak amacıyla “Anayasa, Anayasam” modeli tasarlanmış ve uygulanmıştır. Proje Gündem Çocuk Derneği ile işbirliğinde, Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği ve TACSO “Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek” projesinin finansal desteği ile yürütülmüştür.   Anayasa, Anayasam modelinin ana hedeflerini üç başlıkta ele alabiliriz:
 • Anayasa ve yeni Anayasa hazırlık süreci konusunda çocuklara yeterli bilgiyi ulaştırmak.
 • Çocukların kendi düşüncelerini rahatça ifade edebilmelerini sağlayacak ortamlar oluşturmak.
 • Çocuklardan gelen görüş ve talepleri ilgili karar vericilerle ve kamuoyu ile paylaşmak.
Faaliyetler
  “Anayasa, Anayasam” Modelinde; yukarıdaki üç temel hedefi gerçekleştirmek için;
 • çocuklara yönelik bilgilendirici ve tanıtıcı materyallerin hazırlandı,
 • görüş toplama süreci için bir atölye geliştirildi ve 5 farklı ilde (İstanbul, Ankara, Diyarbakır, İzmir, Edirne) farklı çocuk gruplarıyla uygulandı,
 • çocuklardan gelen görüşler ve yapılan çalışmaları aktarmak üzere bir blog oluşturuldu,
 • çocuk grubu ile TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu ziyaret edildi,
 • çocukların görüşlerinin yer aldığı ve bu çalışmanın faaliyetleri içeren bir rapor hazırlandı.
Proje Çıktıları
 
 • Atölye çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanan çocuklara yönelik bilgilendirici ve tanıtıcı materyallerinden broşüre , postere ve görüş kartına ulaşabilirsiniz.
 • Çocukların görüşlerine ve faaliyetlerle ilgili bilgilerin yer aldığı bloğumuza buradan ulaşabilirsiniz.
 • Çocukların Anayasa'ya ilişkin görüşlerinin yer aldığı ve proje ççalışmalarını içeren rapora buradan ulaşabilirsiniz.
 • Çocukların Anayasa'ya ilişkin görüşlerinden hazırlanan rozetlere rozetlere ulaşabilirsiniz.