Ağ Çalışmalarımızdan

 

ÇOÇA, çocuklar için politik reformları hayata geçirmek, çocuk hakları konusunda toplumsal bilinci arttırmak ve çocuk hakları ihlallerinin daha etkili biçimde izlenmesi ve önlenmesi için alanda çalışan kişi ve kurumlarla işbirliği içinde çalışmalar yapıyor.

Bu bağlamda çocuk hakları alanında faaliyet gösteren çeş

itli platform ve ağların çalışmalarına destek veren ÇOÇA, yürütülen savunu çalışmalarına ürettiği bilgilerle katkıda bulunmasının yanısıra, alanda çalışan diğer kurumlarla dayanışma içinde güç birlikleri oluşturarak Türkiye’de çocuk alanında üretilen politikaların gelişmesine yön veriyor.

 • Kamu Harcamalarını İzleme Platformu

   

  Kamu kaynaklarından sosyal korumaya, çocuğa, gençliğe, eğitime ve askeri harcamalara ne kadar pay ayrıldığını izleyip, sonuçları, tespitleri kamuoyuyla, milletvekilleriyle paylaşan bir platformdur. ÇOÇA Kamu Harcamalarını İzleme Platformu içinde çocuğa ilişkin harcamaların izleyen çocuk grubunun yürütücülüğünü üstleniyor. Türkiye’de çocuğa ayrılan bütçenin miktarının ve nasıl harcandığının izlenmesi çocukların öncelikli yararı açısından büyük önem taşıyor. Ancak bütçe içinde çocuğa ilişkin harcamalar ayrıca belirtilmediğinden bu izlemeyi gerçekleştirmek ne ilgili kurumlar ne de milletvekilleri açısından kolay olmuyor. Bu nedenle ÇOÇA, bünyesinde yer aldığı İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi yürütücülüğünde çocuğa ilişkin harcamaları izlemek isteyen kurumlara destek vermek amacıyla her yıl Çocuğa İlişkin Harcamaları İzleme Kılavuzu hazırlıyor.

 • Çocuk Hakları ve Anayasa İletişim Ağı

  Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliği ile 24-25 Kasım 2011 tarihlerinde Barolar ve STK temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen “Çocuk Haklarına İlişkin Mevzuatın Sivil Toplumca İzlenmesi ve Anayasa’da  Çocuk Hakları” başlıklı çalıştay kapsamında hazırlanan önerilerden hazırlanan metin kurumların imzası ile TBMM  Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na sunuluyor.

 • Çocuğun Ticari Cinsel Sömürüsü ile Mücadele Ağı

   

  Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürü ile Mücadele Ağı (CTCS), Türkiye’de çocuk fuhuşu, pornografisi ve ticari cinsel sömürünün ortadan kaldırılmasının sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak üzere kuruldu. ECPAT  (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes – Çocuk Fuhuşu, Çocuk Pornografisi ve Cinsel Amaclı Cocuk Ticaretine Son) , Türkiyede Çocuklara yönelik ticari cinsel sömürü ile mücadelede yer alacak sivil toplum kuruluşlarıyla çeşitli tarihlerde ağ kurmayı hedefleyen toplantılar gerçekleştirdi ve bu toplantılarda önemli adımlar attı. Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı, 29 Agustos 2011 tarihinde ECPAT International üyesi oldu.

 • Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı

  UNİCEF’in desteğiyle kurulan “Çocuğa Karşı Şiddeti Önleme Ortaklık Ağı” Türkiye’de çocukların yararına faaliyet gösteren, ulusal veya yerel sivil toplum örgütleri (STÖ), üniversiteler ve meslek örgütlerinin çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik hak temelli izleme ve savunu çalışmalarını kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla oluşturuldu. Ortaklar tarafından onaylanan bir protokolle çalışmalarına başlayan Ortaklık Ağı, çocuğa karşı şiddetin önlenmesi için etkin bir izleme sistemi kurulmasını hedefliyor. Buna bağlı olarak izleme göstergeleri oluşturmak; izleme çalışmasına katılacak STÖ’leri güçlendirmek ve aralarında iletişim ağı oluşturmak; bilgi paylaşımı için bir bilgi bankası ve haberleşme sistemi kurmak gibi faaliyetler yapılması planlanıyor.